رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ساختن شهر نو
اصلاح الگوی مصرف (8)
اخه عزیزم چرا خشونت؟ مگه می‌تونی به زور اراذل و اوباشو به کویر ببری؟ مگه می‌تونی اخراجشون کنی؟ بر فرض که اخراجی‌های 3 ساختی، با ما چکار می‌کنی؟ کی به ما پناه می‌ده؟ نه،  این کارو نکن. خیلی خرج داره. مصرف می‌ره بالا! به فکر اصلاح الگوی مصرف باش. تو فقط یه تیکه از کویر به ما بده کار تمومه. یه شهر نو می‌سازیم. اراذل، اوباش، بیجه، خفاش، کرکس و بقیه حیوونا خودشون تشریف می‌آرن. شمام هر وقت خواستین تشریف بیارین!
(زنان خیابانی)

***
سیاست ضربدری
- اصلاح الگوی مصرف (1)
سیاست آیینه‌بندان - اصلاح الگوی مصرف (2)
سیاست زرشک - اصلاح الگوی مصرف (3)
سیاست بادی‌ول- اصلاح الگوی مصرف (4)
سیاست لی‌لی‌پوت‌سازی- اصلاح الگوی مصرف (5)
سیاست اخته‌سازی- اصلاح الگوی مصرف (6)
سیاست باج سبیل- اصلاح الگوی مصرف (7)