رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست لی‌لی‌پوت‌سازی
اصلاح الگوی مصرف (5)
این روزها تعدادی از متخصصان راجع به کاهش قد مردم  و افزایش شمار لی‌لی‌پوتی‌ها (به دلیل سوءتغذیه و فشارهای اجتماعی) ابراز نگرانی می‌کنند.
این مسئله شاید از جایی که این متخصصان به آن نگاه می‌کنند درست باشد اما کارنشناسانی که از یک جای دیگر به آن نگاه می‌کنند، کوچک شدن قد و قواره مردم را نه تنها نگران کننده نمی‌دانند بلکه آنرا بهترین شیوه برای اصلاح در الگوی مصرف می‌دانند‌.

«هیکل آدمها» با «میزان مصرف» نسبت مستقیم تصاعدی دارد، که با این حساب، اگر قد و قواره آدمها کوچک بشود، میزان مصرف بطور تصاعدی کم می‌شود و اگر قد و قواره آدمها بزرگ بشود، میزان مصرف بطور تصاعدی بالا می‌رود. چرا؟ چون مصارف یک فرد، شامل مولفه‌های زیاد و پر شماری است؛ انواع خوراک، پوشاک، آب، هوا، جا، دارو، انرژی، .... که در نتیجه، با کاهش یا افزایش هیکل آدمها، این مولفه‌ها بطور تصاعدی بر «میزان مصرف» اثر گذاشته و آن را کم یا زیاد می‌کنند.

به اعتقاد این دسته از کارنشناسان، کوچک کردن هیکل آدمها و لی‌لی‌پوت‌سازی یکی از بهترین روشها برای اصلاح در الگوی مصرف هست چون با این روش می‌توانیم یک بشکه نفت بفروشیم و با آن کشور را اداره کنیم و بقیه درآمد نفت و گاز و معادن را در صندوق ذخیره ارزی پس انداز کنیم برای گالیور!

***
سیاست ضربدری- اصلاح الگوی مصرف (1)
سیاست آیینه‌بندان - اصلاح الگوی مصرف (2)
سیاست زرشک - اصلاح الگوی مصرف (3)
سیاست بادی‌ول- اصلاح الگوی مصرف (4)