رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست بادی‌وِل
اصلاح الگوی مصرف (4)
خوشبختانه امسال بر اثر سرمایه‌گذاریهای دول‌َت! باران به اندازه کافی بارید و در تابستان خاموشی نداریم اما این دلیل نمی‌شود که از اصلاح الگوی مصرف، توسعه نیروگاهها و توجه به انرژیهای نوین غافل شویم.
با این مقدمه به طرح یکی از باحال‌ترین انرژیهای نوین می‌پردازم؛ «باد معده»

روزگاری مردم دارای آنچنان عزت نفسی بودند که تا سرحد توان، کمکهای نقدی و مالی را، حتی از نزدیکترین اقوام قبول نمی‌کردند. ولی این روزها انگار خلقیات عوض شده و تعداد قابل توجهی از همان مردم، با شوق و گاه التماس، برای دریافت کمترین کمک، بدون ‌عار و ننگ به هر دری می‌زنند و گدایی می‌کنند، چرا؟ چون واقعاً نمی‌خواهند کار کنند. می‌توانند اما نمی‌کنند. دل به کار نمی‌دهند. تنبل شده‌اند. لم می‌دهند، مفت می‌خورند و باد معده را پُر زور و بی‌جهت به هوا در می‌کنند.
چه باید کرد؟ ساده است؛ سیاست بادی‌وِل

به اعتقاد کارنشناسان باد معده‌ی این مفتخورها یکی از سالم‌‌ترین، بوسازترین، خوش‌صداترین و پربادترین انواع مواد است. این ماده بصورت خام قادر به تولید انواع انرژی‌ست که با جهت دادن به آن می‌توان بهترین کارها را انجام داد، از تولید برق گرفته تا ... تولیدات فرهنگی!
از پالایش آن نیز در صنایع عطرسازی و موسیقی استفاده‌های فراوان می‌توان برد. این انرژی فعلا رایگان و مفته اما وقتی سهام مفتخورها به 51% برسد بطور حتم باید منتظر شکل‌گیری اوپک بادی‌! هم باشیم.

***
سیاست ضربدری- اصلاح الگوی مصرف (1)
سیاست آیینه‌بندان - اصلاح الگوی مصرف (2)
سیاست زرشک - اصلاح الگوی مصرف (3)