رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست آیینه‌بندان
اصلاح الگوی مصرف (2)
سیاست دیگری که انجامش در اصلاح الگوی مصرف بسیار موثر خواهد بود، سیاست آیینه‌بندان است:

پیرزنی در فلان دهات برای آنکه بزهایش را ندزدند، یک لامپ جلوی طویله گذاشته. بی‌انصاف این بابابرقی از بس «لامپ اضافی خاموش» را تکرار می‌کند که پیرزن بیچاره بالاخره با شرمندگی لامپ را خاموش می‌کند، و دزد ....

دهه فجر نزدیک است. به مدد امدادهای غیبی برق همینجوری از دکل‌ها لبریز می‌شود. بابابرقی خفه‌خون گرفته، و وزارت نیرو برای جلوگیری از اتلاف برق، مجبور می‌شود لطف کند و شهرها، جنگلها، کوه‌ها، راه‌ها و ... را نورافشانی ‌کند. همه راضی‌اند منتها چهار روز نگذشته، دوباره سروکله بابابرقی و خاموشی‌ پیدا می‌شود. روزانه چهار ساعت برق تشریفش را می‌برد و ....

راه حل:
برای اصلاح این الگوی غلط،  با بهره‌گیری از سیاست آیینه‌بندان و بدون صرف کردن انرژی بیشتر، می‌توان نورافشانی را دائمی کرد. چطور؟ بستن آیینه در هر کوی و برزن و درخت و بویژه در نوک دکل‌های برق.
برای موفقیت کامل این طرح، لازمه مسئول مرکز کنترل برق، یک رمال و ترجیحاً آیینه‌بین باشد.

***
اصلاح الگوی مصرف (1)