رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست زرشک
اصلاح الگوی مصرف (3)
سیاست زرشک: این سیاست یکی از پیش نیازهای اساسی برای هر گونه اصلاح در الگوی مصرف محسوب می‌شود.
برای دولتی که در تعطیلات مغزی، بی‌حساب کتاب، 270 میلیارد دلار از ارث پدرش هزینه کرده؛ آجیل شکلات خورده، پشمک باقلوا خورده، چلومرغ و ماهی و کباب خورده، به حماس و حاج‌عباس چک سفید داده، پولهای بی‌زبان را دسته‌دسته شادباش کرده، به صغیر و کبیر عیدی داده و ...، برای چنین دولتی قبل از هر گونه اصلاح، لازم است تا به سیاست زرشک عمل کند [منظور سبزی زرشک است، نه آن زرشکی که روی پلو می‌ریزند]. در اینگونه مواقع، خوردن یکی دو وعده خوراک زرشک، لامصب جلا می‌دهد معده‌ی این دولت بی‌صاحاب را، و سیستم مصرفی‌اش را بطور طبیعی برای اصلاح الگوی مصرف آماده می‌کند!
خوشبختانه این سبزی در ابتدای فصل بهار، به وفور در اغلب کوه‌ها و تپه‌های کشور وجود دارد و از این بابت نیازی به واردات و صرف هزینه‌های ارزی نیست.

***
سیاست ضربدری- اصلاح الگوی مصرف (1)
سیاست آیینه‌بندان - اصلاح الگوی مصرف (2)