رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
عیدتان خیلی مبارک
برای من امسال خیلی زیبا ﺁغاز شد. بعد از سالها همه‌ی اعضای خانواده، گرد سفره‌ی هفت‌سین در خانه‌ی پدر حضور پیدا کردند. ﺁخرین نفر خودش را لحظه‌ی سال تحویل رساند. از کوچک تا بزرگ، همه بیدار و حاضر بودند. بعد از سالهای دراز، گل‌های سینه‌ریز و سنبل به وفور یافت شد. سفره‌ی امسال سراسر عشق بود و دوستی.
امسال سنت‌شکنی کردم و با دعای خودم سال را نو کردم.امیدوارم در پایان سال و هنگام بلاگ‌رسی، نتیجه‌اش مثبت باشد. احساس خیلی خوبی دارم. احساس می‌کنم امسال خیلی متفاوت‌تر از سالهای قبل می‌شود. تا ببینیم!

خدایا چنان کن که هشتادوشش
به دلها نماند غمی، جیب‌ها پر ‌شپش!