رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
عیدانه
logo nowrouz


سال‌هاست که همزمان با ﺁغاز سال از خدا ‌درخواست کرده‌ام: «حَوِل حالنا الی احسن‌الحال»؛ یعنی که حالم را تغییر بده بسوی بهترین حال، اما از خدا که نیست نهان، از شما چرا کنم پنهان، در طول این همه سال، نه تنها بهتر نشد حال، که هر ساله ﺁب رفت مال، و کنون گر بجویی وضع و حال، بدان که مانده‌ام عین خر در چال، پس با این عرض‌حال، می‌خوانم دعایی مخصوص برای تحویل سال، به امید ﺁن‌که در ﺁغاز سال، احسن گردد حول و حال!

ای خدای مهربان، در سال خوک
شانس‌ ما را خوش بگردان، مثل «لوک»

وضع و حالم روبه‌راه کن با دو سوت
غصه را زیر و زبر کن، با دو هوک

کوک گردان ساز ما را کوکِ کوک
ای خدای ﺁگه از هر جیک و پوک

کن بساط‌‌م را مرتب، سار و سوت
بِه بگردان ذره‌های تاروپود

پرت کن اهل جفا را، سیک و سوک
شاد کن همدم و مخلص! تیک و توک

محو کن افکار جنگ و مرگ و سوگ
کن عَلم‌‌ها را به‌پا در محضر شمس‌الملوک

و بعد:

یک گِله دارم ز کوی‌اَت، ای ملوک!
خالق انسان و ماه و روی غوک

از چه رو، بر دسته‌ی این دیک و دوک
گشته مستولی، سبک مغزان پوک؟

گر چه می‌دانم جوابت، لیک در سیروسلوک
منتظر می‌ماند این رنگین‌کلام‌‌ات؛ کله‌پوک!


هر روزتان نوروز
نوروزتان مبارک