رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
حمایت می‌کنم از پشت صحنه

وزير آموزش و پرورش، در باره موضع‌‏گيری نکردن‌اش در برابر دستگيري معلمان، به خبرنگاران گفته: «موضع‌‏گيری من دفاع از مطالبات معلمان در پشت صحنه است و به عنوان مسئول، وظيفه خود می‌دانم كه در پشت صحنه از معلمان دفاع كنم.»

شنیدم دوش، دور از چشم شحنه
بفرموده وزیر، بی‌ترس و زهره

چو من هستم بسان شیر شرزه
حمایت می‌کنم از پشت صحنه

×××
راه کارهای مسئولانه وزیر برای جلوگیری از حادثه در مدارس