رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
راه‌کارهای مسئولانه
راه کارهای وزیر ﺁموزش و پرورش برای جلوگیری از حوادث در مدارس:

«با نوشتن نامه‌هایی از سازمان‌های آتش‌نشانی و وزرای نفت و نیرو تقاضا کرده‌ام مامورانی را برای سرکشی رعایت نکات ایمنی و آموزش و برنامه‌های اجرایی تجهیزات گرمایی به مدارس بفرستند.»
×××
این هم متن نامه‌ها و پاسخ‌ها!

نامه اول
به: ریاست محترم ﺁتش‌نشانی ...
با سلام و صلوات

نظر به اینکه هر ساله با شروع فصل سرما و به هنگام استفاده ار وسایل گرمازا شاهد حوادثی ناگوار در مدارس هستیم دستور فرمائید از فردا صبح به ازای هر وسیله‌ی گرمازا، چهار مأمور زبده‌ی ﺁتش‌نشانی در ساعات درس به کلاسهای شهری و روستائی اعزام و از نزدیک بر فعالیت بخاریها نظارت کرده و به محض مشاهده‌ی دود و یا ﺁتش، مدیر مدرسه را در جریان گذاشته و پس از کسب اجازه از مدیر، به امداد و نجات بپردازند.
امضای وزیر: فرشیدی

- پاسخ:

حضور وزیر معظم ﺁموزش و پرورش
با علیک و درود
عطف به نامه‌ی اول

همانگونه که مستحضرید فردا؛ نوبت‌ ﺁب‌مان است، زمینها را هم باید شخم بزنیم، خانم‌مان هم نوبت سزارین دارد، پشت‌بام را هم باید کاه‌گل کنیم پس خواهشمند است علی‌الحساب چند تا از ﺁن گندبک‌های ستادی را جهت ﺁموزش به این سازمان مأمور کنید تا بعد از پایان ﺁموزش، شعبه‌ی ﺁتش‌نشانی را در ﺁن وزارتخانه تشکیل و مطابق میل حضرتعالی ﺁتش را بنشانند.
امضای رئیس ﺁتش‌نشانی

---------------------------------------------------------------------------------------------------

نامه دوم
به: وزیر محترم نفت ...
با اهداء همون چیزا که رسمه

اخیراً گزارشاتی به اینجانب رسیده مبنی بر اینکه عامل اصلی ایجاد حوادث در مدارس، «نفت» می‌باشد و از ﺁنجا که کلیه موارد مرتبط با نفت در حیطه ﺁن وزارت قرار دارد دستور فرمائید بررسی عاجلی در این زمینه بعمل ﺁمده و ضمن برخورد قضایی با مفسدین نفتی، از این لحظه نفت‌های بی‌خطر به مدارس تحویل شود. بدیهی است من‌بعد مسئولیت هر گونه حادثه‌ای‌ که علتش «نفت» باشد با وزارتخانه‌ی نفت خواهد بود. والسلام
امضای وزیر: فرشیدی

- پاسخ:

حضور وزیر معظم ﺁموزش و پرورش
منم اهدا می‌کنم همون چیزایی که رسمه
عطف به نامه دوم

نامه‌ات را خواندم و اولش یهو ﺁتیش گرفتم پس فوری با کپسول حاوی پودر، خودمو خاموش کردم و اما بعدش با دُم‌ا‌م گردو شکستم، در نتیجه باستحضار می‌رساند این وزارتخانه برای جلوگیری از حوادث مرتبط با نفت، از فردا سهمیه‌ی نفت ﺁن وزارتخانه را قطع و برای مقابله با عواقب تحریم، انبار می‌نماید و همچنین گاز را. پس عنایت بفرمائید از فردا بخاریهای ذغالی را در مدارس فعال و مسئولیت حوادث را به ذغال‌فروش بسپارید؛ ما خودمان یه عمره سیاه‌کاریم!
امضای وزیر

---------------------------------------------------------------------------------------------------

نامه سوم
به: وزیر محترم نیرو
با تحیت و صمیمیت

از ﺁنجا که چند تا از حادثه‌های مدارس بدلیل استفاده از بخاری برقی بوده دستور فرمائید از فردا برای هر مدرسه یک بابابرقی تعیین و اعزام گردد.
امضای وزیر: فرشیدی

- پاسخ:

حضور وزیر معظم ﺁموزش و پرورش
عطف به نامه سوم
با اهداء یک کیلو سلام

درخواست ﺁن وزارت بطور برقی اجابت شد و هم‌اکنون به تعداد مدارس، «بابابرقی» تعیین شده که ﺁماده‌ی اعزام به اقصی نقاط می‌باشند منتها عنایت بفرمائید برای این وزارتخانه مشخص کنید، تکلیف بابابرقی در مدارس عشایری و یا در مدارسی که هنوز برق به ﺁنجا نرسیده چه می‌شود؟ بابابرقی باید در ﺁنجا چکار کند؟
امضای وزیر

- پاسخ وزیر ﺁموزش و پرورش به سوال:

ﺁفرین، صد ﺁفرین، وزیر خوب و نازنین!
سوال کردن عیب نیست، ندانستن عیبه! خدمت‌تان بفرمایم که؛ شما عنایت کنید بابابرقی‌ها را به تمام مدارس؛ برقدار و بی‌برق، بفرستید و سپس در مورد مدارسی که هنوز برق به ﺁنها نرسیده، به بابابرقی ابلاغ کنید همان دور و حوالی منتظر بماند تا وقتی که برق از راه برسد!
والسلام- امضای وزیر