رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تغییر در پخش اخبار
نحوه پخش اخبار تغییر می‌کند/ روزنامه جام جم 20-7-88

به دلیل استقبال بالای مردم از بخش اخبار، صدا و سیما قصد دارد با
بهره‌گیری از آخرین متد و روشها، نحوه‌ی پخش خبر را در دو بخش شکلی و
محتوایی تغییر دهد:

من حدس می‌زنم تغییرات چنین باشد که؛ در بخش شکلی روی سر مجری کلاه بوقی
بگذارند چون بدین شکل هنگام خوااندن خبر، شاخ مجری دیده نمی‌شود.
در بخش محتوایی هم بنظرم؛ دروغها ببخشید! خبرها را گنده‌تر پخش می‌کنند چون
دروغ ببخشید! خبر هر چه گنده‌تر باشد، پذیرش آن راحت‌تر است و مخاطبین بهتر
اقناع می‌شوند.