رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
کودتای عمو غلامرضای خوکی!
دیروز  در ولایت ما اتفاق جالب و تاریخی افتاد:
یکی از هم‌ولایتی‌ها به مناسبت تشرف به حج شیلون داد اما اکثر مهمانها (و شاید هم بیشتر!) به این مهمانی نرفتند. چرا؟ شایع شده که حاج‌آقا آنفلوانزای خوکی گرفته.
این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که در ولایت ما سابقه نداشته گروهی که در خیر و شر یکدیگر بطور حتمی حضور دارند، بخاطر یک مسئله‌ی سوسولی، اینچنین واکنشی نشان دهند. اما جالب‌تر این که، اکثر کسانی که در این شیلون شرکت نکرده‌ بودند، پیرهای بی‌سواد بودند؛ یعنی کسانی که نسبت به اینگونه دعوتهای رسمی حساسیت دارند، و برای حضور در چنین دعوتهایی مقیّد هستند. و معمولاً هم بر اساس تجربه و حس رفتار می‌کنند.

به هر حال این اتفاق باعث شد تا من بر اساس شواهد و مدارک زیر وقوع یک کودتا را پیش‌بینی کنم و در همین جا از محضر کیهانیان خواهش کنم تا به جخت، نیمه‌ی پنهان و سناریوی کودتای عمو غلامرضای خوکی را تهیه و بعنوان کیفرخواست به دادگاه عدل اسلامی به ریاست قاضی تکبیری احاله دهند. باشد که این بار لقمه‌ حلال، و از کودتایی واقعی جلوگیری شود.
 
1-    نحوه اعلام آمار رسمی مبتلایان به آنفلوانزای خوکی در این روزها و هفته‌ها
2-    رفتار پیرهای بی‌سواد در ماجرای بالا