رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بطرح تا بطرحیم
1-    برای اطلاع کسانی که فکر می‌کنند سران حزب‌اله تابع محض‌اند: از فردی مطمئن شنیدم که سران حزب‌اله در ولایت ما به موسوی رأی داده‌اند و اکنون همچنان طرفدار موسوی هستند.
2-    طرح خاموشی سراسری در ساعت 21 سه‌شنبه 30 تیر (فردا شب) بدجور طرفدار پیدا کرده.
3-    اینطور که استنباط می‌شود ماجرای مشایی یک طرح تبلیغاتی و فریبنده است.