رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خدمت به بندگان خدا!
1- این روزها فرماندارها شخصا به همراه گروههای کاری سهام عدالت، به این
روستا و آن روستا می‌روند و تاکید دارند که سود سهام عدالت متعلق به
روستائیان را حداکثر تا تاریخ 12 خرداد پرداخت کنند. کاش به جای این همه
خدمت! گروه‌های مهندسی را برای اجرای آبیاری قطره‌ای به روستاها اعزام
کنند. والله اینجوری خداداد، کشاورز، مهندس، تولیدات، چاه آب، وزارت نیرو و
سفره‌های زیرزمینی راحت‌تر و راضی‌ترند!

2- اگر این روزها گذرتان به بانک بسیجیان افتاد و دیدید که کارمندهای
اخموی این بانک شنگولانه ورجه وورجه و خوش‌اخلاقی می‌‌کنند اصلاًً تعجب
نکنید؛ آنها بدون استثنا نفری سی‌وپنج میلیون تومان وام مسکن با اقساط ماهی
دویست‌وخورده‌ای هزار تومان جایزه انتخابات را پیشاپیش بردند!