رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
جهت اطلاع
در چند روز گذشته فرصتی دست داد و توانستم بعضی از اشکالاتِ وبلاگ را برطرف کنم:
1- تاریخ پست‌ها را به خورشیدی تبدیل کردم.
2- فید وبلاگ را تعمیر کردم و نشانه آن را در ستون کنار قرار دادم.
3- مدتها بود بلاگرولینگ اجازه ورود به حسابم را نمی‌داد و باعث شرمنده
شدنم در تبادل لینک می‌شد. بناچار از بلاگرولینگ به گودر کوچ کردم. لیست
«وبلاگ‌ها» فعلاً کامل نیست و بمرور تکمیل خواهد شد. این لیست بطور خودکار
بر اساس حروف الفبا تنظیم شده و من در تنظیمش دخالتی نداشته‌ام.

توجه: به تمام بلاگرهایی که بی‌اطلاع به این وبلاگ لینک داده‌اند اخطار
می‌شود با زبان خوش این حقیر را مطلع کنند و گرنه مجبورم خودم پاپتی
دنبالشان بگردم. اجرت با سیدالشهدای حماس!