رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
میزان فطریه بلاگرها
بنا بر اعلام دفتر آیت‌العظمی شیخ کاظم بلاگ‌آبادی میزان زکات فطریه برای
بلاگرهای مختلف بدین شرح است: آنها که قوت غالب‌شان گندم برشته است 1200
تومان. آنها که قوت غالب‌شان آبمیوه و چیپس و پفک است 2000 تومان. آنها که
قوت غالب‌شان فحش و حرص است 1000 تومان. عرق‌خورها 5000 تومان. و بقیه‌ی
چیزخورها امسال از دادن فطریه معاف هستند منتها به این شرط که هر چه
سریع‌تر و بی‌رودرواسی چیزشان را اعلام کنند.