رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
قربونِ خودت، گور پدرت
      بعضی ﺁدمها مثلاً خیلی «طرف» را دوست دارند و در هر فرصتی که گیرشان بیاید نسبت به «طرف» اظهار لطف و ارادت می‌کنند اما همین ﺁدمها به دلایلی نامشخص امکان دارد چشم دیدن خانواده‌ و بستگان «طرف» را نداشته باشند و به ﺁنها بد و بیراه بگویند؛ در این‌گونه مواقع قدیمی‌ها مَثَلی می‌زنند با این مضمون: «قربون خودت، گور پدرت»

-    منظور؟
-    هیچی بابا. همین جوری داشتم به نظرات رئیس جمهور ایران در باره محو اسرائیل و صحبتهای معاونش در باره دوستی با اسرائیل فکر می‌کردم.