رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تصویر مدرک ‌‌ﺁقای کردان منتشر و ترجمه شد
    تصویر مدرک ‌‌ﺁقای کردان منتشر شد و اهالی محترم بلاگ‌ﺁباد و حومه نیز نظرات جالب و محکمه‌پسندی در پای ﺁن نوشتند که حال با توجه به شکایت ﺁقای کردان به دادگاه، بایستی صبر کنیم و ببینیم نظر قاضی- دکترهای موسسه هاوایی چیست!؟

مزید اطلاع، متن ترجمه شده این مدرک که توسط جعفرخان انجام شده چنین است:


دانشگاه آکسفورد                                                 

سِلام علیکم

تأیید می‌شَه کَه آقای کردان رساله‌ی «جعلیات در اسلام» را برا ما فرستاده که از نظر سه تا از  دکترهای روانشناس، صاحب این رساله (مستر کردان) چون حق ماموریت نگرفته پس مفتخره که با اَجازَه‌ی مستر لارج از سال 2000 حقوق دکترا بَگیره و برا دفاع جانانه از رساله‌ش هم اجازَه دارَه صبر کُنَه تا به موقع وزیر کشور بشَه و در انتخابات حماسَه‌ی جهانی خلق بَکُنَه.

والسِلام علیکم و رحمت‌اله و برکاته

پزشک احمدی             دکتر واتسون        دکتر هلمتی

***

بلاگ‌ﺁباد ظرفیت بالا و سریعی برای مقابله با فساد و تخلف دارد هر چند که مفسدان و متخلفان با پیشدستی، بلاگرها را مفسد و ملحد فرض کنند!
ّّّّّّ