رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
اجرای طرحی سریع السیر برای بحران مسکن
هر گاه قیمت مواد غذایی مثل برنج، ماکارونی، قند، چای و ... بطور سرسام آور
گران شود (که میشود)، بناچار بی‌مسکن‌ها به غار و غارت پناه می‌برند، و
مَسکن‌دار‌های بی‌سرمایه نیز مجبور می‌شوند خانه‌شان را فروخته و به خانه‌ای
کوچکتر یا چادر پناه ببرند و در نتیجه؛ مسکن ارزان می‌شود. والسلام.

بی سر و سودا: بالام جان، ترا به هر که می پرستی دست از سر حل مشکلها بردار!