رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
قله‌ها، پله‌ها
دست خودم نیست. با مشاهده‌ی «رسیدن به قله‌های رفیع» در روزنامه‌ها و
سایت‌ها، به یاد صحنه‌ای از فیلم «دنیا» می‌افتم که حاج‌ﺁقا (شریفی‌نیا) به
دنیا (تهرانی) می‌گوید:
«مگه قرار نبود برسیم به قله‌ها؟ ببین که چطور ولو شدم رو پله‌ها!»