رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
کارنامه دولت

همزمان با پایان فصل تجدیدی‌ها و بعد از چند روز مِن‌مِن کردن، بالاخره دولت کارنامه‌‌اش را نشان داد. گفته می‌شود کارشناسان، بعد از دیدن کارنامه‌ی دولت، ناخودﺁگاه سوراخ‌های دماغ و دهن‌شان را با چنگ و دندان گرفته و بی‌سروصدا درش را گذاشته‌اند.

 

بنا بر شنیده‌ها، بودارترین نمرات دولت چنین است:

 

ردیف

نام درس

 

نمره

ملاحظات

1

مسکن

 

5-

به نمره صفر گفته زکی!

2

صنعت

 

-0-

 

3

طرح و برنامه

 

-0-

 

4

انضباط

 

-0-

نامبرده خیلی بی‌انضباط است و

مدام به فکر گردشگری و ارضای

عقده‌های دوران کودکی‌ست.