رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
چگونه زد زیر خط!؟
به دنبال پخش برنامه «گرگ‌ها» از سوی صدا وسیمای جمهوی اسلامی و سپس پخش میزگردی که شركت كنندگان در ﺁن، اتهاماتی را متوجه برخی از جریانات سیاسی از جمله نهضت آزادی ایران كرده و مدعی نزدیك بودن مواضع این حزب به سازمان مجاهدین و ارتباطات نهضت آزادی با این جریان شده بودند؛ «محمد توسلی» رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در گفتگو با «نوروز» در مورد ادعاهای مطرح شده در میزگرد صدا و سیما توضیحاتی را ارائه كرده است که توجه اهالی محترم و یقه‌گیر بلاگ‌ﺁباد، به قسمتی از این توضیحات جلب می‌گردد:

«توسلی افزود:بسیاری از اعضای نهضت آزادی و مبارزان مسلمان در طول سالهای 50 تا 54 از سازمان مجاهدین حمایت می‌كردند. این حمایت به صورت‌های مختلفی صورت می‌گرفت. به عنوان مثال در سال 50 كه جمع وسیعی از اعضای سازمان مجاهدین بازداشت شدند، برای كاهش فشارها به اعضای سازمان، نامه‌ای از سوی مهندس سحابی به مرحوم قطب‌زاده نوشته شد تا در خارج از كشور از زندانیان سازمان حمایت شود كه عامل ارسال آن نامه، من بودم. همچنین آقای هاشمی رفسنجانی نامه‌ای مستقلاً به خط خود برای آیت‌الله خمینی نوشت، تا آقای خمینی برای حمایت از زندانیان سازمان اقدامی انجام دهد. این نامه‌ها در پاریس به دست ساواك افتاد و به همین دلیل من، مهندس سحابی و هاشمی بازداشت شدیم. هاشمی به این دلیل كه به انجام این كار اعتراف نكرد بعد از شش ماه آزاد شد. من به یك سال و مهندس سحابی به 11سال زندان محكوم شدیم.»
***

با خواندن این قسمت از توضیحات؛ خیلی‌ها کنجکاو میشوند بدانند که این نامه‌ها چگونه در پاریس به دست ساواک افتاده، و تعدادی هم شاید تعجب کنند از این که هاشمی چگونه زد زیر خط

کی بود، کی بود، که در زد
تق زد، و زیر خط زد!؟

من نبودم دستم بود
تقصیر ﺁستین‌ام بود