رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
اگر پنج‌کاره‌ام؛ یعنی که ...
«دکتر الهام، با حفظ سمت‌های قبلی، به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.»
×××
•    سمت‌های شاه‌غلام تا این لحظه:

1.    حقوقدان شورای نگهبان
2.    وزیر دادگستری
3.    سخنگوی دولت
4.    عضو شورای سیاستگذاری ﺁثار و افکار رئیس‌جمهور
5.    رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

•    گفتگوی اختصاصی «هم‌میهن»ی بیکاره، با «غلام»ی پنج‌کاره:

بیکار: شاه‌غلام خداقوت!
غلام: عمرت زیاد بابام، کاری داری؟

بیکار: نه غلام‌جان! بی‌کارم، دنبال کار می‌گردم، سراغ نداری؟
غلام: شرمنده‌م! من خودم دنبال یه کار خارج از مرکز هستم.

بیکار: کار خارج از مرکز می‌خوای چکار؟ تو که فعلاً پنج‌کاره‌ای؟
غلام: بیکارجان! می‌خوام برم گم شم. دیگه ندارم طاقت موندن.

بیکار: سیاه‌‌کاری نکن غلام، یک کلمه بگو کار بی کار!
غلام: بابا چرا کسی منو درک نمی‌کنه. والله بالله اگر پنج‌کاره‌ام؛ یعنی که [حرفش را خورد].

بیکار: یعنی که چی؟ احتیاج به پول داری؟ حقوقت کمه؟ چه مرضی داری، خجالت نکش، بگو؟
غلام: نه بیکارجان، چرا متوجه نیستی؟ ﺁخه چجوری بگم. [مرگ یک بار، شیون یک بار] باباجان اگر پنج‌کاره‌ام؛ یعنی که از دست زن و زندگی ﺁواره‌ام! مگر نشنیدی که:

اگر دیدی، یه مردی پنج‌کاره
یقین، از دستِ یارش در فراره

بیکار: غلام‌جان اگر از دست عیال‌ت ﺁواره‌ای؛ [برخلاف همسرت که ناﺁرامه] پس این خنده، ﺁرامش و ترتمیزی‌ات از بهر چیست!؟ مگر تو هم نشنیدی که:

اگر دیدی یه مرد، ﺁرام و نازه
یقین در بسترش یک سرونازه

غلام: بیکارجان! خنده‌ی تلخ‌ من از گریه ...؛ اما ﺁرامش‌ و ترتمیزی‌م بخاطر اینه که مشکل‌م را با وزیر محترم کشورخانم، در میان گذاشتم و با راهنمایی ایشان، به میمنت حل شد!

بیکار: خدا قسمت بکنه! اما غلام‌جون؛ خداوکیلی چطوری به این پنج‌تا کار می‌رسی؟ ﺁخه مگه می‌شه با یک دست، پنج‌تا هندوانه را برداشت؟
غلام: بله که می‌شه. انگار به‌روز نیستی و نمی‌دونی که با این هندوانه‌های جدید و چهارگوش، مشکل حله.

بیکار: ولی شنیدم این هندوانه‌ها بامزه نیستن، توی دهن قرچ قرچ صدا نمی‌دن و تزئینی‌اند.
غلام: عجب حرفی می‌زنی. خب پدربیامرز! مگر این پنج‌تا کار، بی‌مزه و غیرتزئینی‌اند