رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ضرورت ارزیابی صفحات وب
بیان ضرورت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب/ پژوهشگاه اطلاعات

ارزیابی صفحات وب
برای یافتن اطلاعات مناسب با نیاز اطلاعاتی از طریق صفحات وب باید در دو چیز مهارت داشت:

●  دستها و چشمها را به تکنیک‌هایی مجهز کنید که قادر به یافتن مناسب‌ترین اطلاعات در زمانی کوتاه باشند.
●  ذهن خود را طوری تربیت کنید که با دیدی انتقادی و حتی بدبینانه مجموعه‌ای از سوالات را طراحی و در مواجه با اطلاعات بازیابی شده آنها را در ارزیابی به کار بندد.

در صورتی که این دو فرایند همزمان انجام پذیرد می‌توان گفت که کاربر از مهارت بازیابی و ارزشیابی منابع مرتبط با نیاز خود برخوردار است.

ضرورت ارزيابی صفحات وب:
 
●  صفحات وب به سادگی ایجاد می‌شوند.
●  دریافت دامنه و URL آسان است. حتی دامنه‌هایی که به ظاهر نشانگر مشخصه‌های خاصی چون org ,edu,… هستند با پرداخت مبلغ ناچیزی واگذار می‌شوند.
●  هر صفحه ایجاد شده بدون هیچ محدودیتی از سوی موتورهای جستجو نمایه و آماده بازیابی می‌شود.
●  این صفحات می‌توانند یکی از منابع اطلاعاتی محسوب شده و مبنای استناد قرار گیرند.
●  نظارتی بر محتوای سایتها و نوع اطلاعات ارائه شده در آنها وجود ندارد. و به بیانی هر گونه اطلاعاتی از طریق صفحات وب ارائه می‌شود.
●  اطلاعات در این صفحات بطور مستقیم و بدون توجه به ویژگی‌های کاربران در دسترس گروههای مختلف قرار می‌گیرد.
●  داوری آنگونه که در مورد منابع چاپی مطرح است، در این دست از منابع به چشم نمی‌خورد.
●  دنیای مجازی ارتباطات مبتنی بر وب، اعتمادپذیری را کاهش می‌دهد. چراکه هویت طراحان صفحات وب می‌تواند پنهان باشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها کاملا ساختگی باشد.
●  اطلاعات ارائه شده در صفحات وب ناپایدار است.
●  اطلاعات ارائه شده در وب از نظر محتوایی گاه بیهوده و بالقوه خطرناک و گمراه کننده است.
●  به علت آلودگی بیش از حد اطلاعات در وب، میزان جامعیت بازیابی‌ها بسیار زیاد است نتیجه این آلودگی وجود سرریز اطلاعات است و برای رسیدن به نیتجه مطلوب باید به گزینش دست زد.
●  به علاوه روشهای نمایه‌سازی در وب از کارائی لازم برخوردار نیستند و همواره بخش مفیدی از وب به صورت وب پنهان باقی می‌ماند.