رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
وقتی قل‌مراد رئیس پلیس باشد
[وقتی یک خلبان رئیس پلیس باشد:]
«خودروی بین‌المللی جایگزین پیکان می‌شود»
رئیس پلیس امروز گفت؛ خودروی بین‌المللی بنز الگانس جایگزین پیکان  در عمليات پليسی می‌شود. رئیس پلیس در بازديد از نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات امنيتي و پليسی، افزود؛ با توجه به کیفیت بالای خودروهای بنز الگانس، از سال آينده بنزهای الگانس جایگزین پیکان خواهد شد. وي اظهار داشت؛ بنزهای الگانس به دليل کيفيت بالا، ابهت و ايمنی بسيار خوبی که دارند، بهترين گزينه برای عمليات پليسی هستند. رئیس پلیس، ادامه داد؛ به علت کيفيت بسيار خوب این خودروی بین‌المللی، ناجا اولويت استفاده را به اين خودرو اختصاص داده است.

[وقتی بایرام‌خان رئیس پلیس باشد:]
«خودرو ملی جایگزین بنز الگانس می‌شود.»
رئیس پلیس امروز گفت؛ خودروی ملي (سمند) جايگزين خودروهای بنز الگانس در عمليات پليسی می‌شود. رئیس پلیس در بازديد از غرفه ايران خودرو در نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات امنيتی و پليسی، افزود؛ با توجه به هزينه بالای تعمير و نگهداری خودروهای بنز الگانس، از سال آينده خودروي «سمند ال ايکس» جايگزين بنزهای الگانس خواهد شد. وی اظهار داشت؛ محصولات ايران خودرو به دليل کيفيت بالا و ايمنی بسيار خوبی که دارند، بهترين گزينه برای عمليات پليسی هستند. رئیس پلیس، ادامه داد؛ به علت کيفيت بسيار خوب خودروی ملی، ناجا اولويت استفاده را به اين خودرو اختصاص داده است. وی افزود؛ ناجا و ايران خودرو دارای تعامل روبه گسترشی هستند و اين روند هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گيرد.

[وقتی قل‌مراد رئیس پلیس باشد:]
«خودرو محلی جایگزین سمند میشود.»
رئیس پلیس امروز گفت؛ خودروی محلی (سم‌طلا) جايگزين خودروهای سمند در عمليات پليسی می‌شود. سردار قل‌مراد در بازديد از غرفه خودروهای محلی در هفتمين نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات امنيتی و پليسی، افزود؛ با توجه به عوافب تحریم و مصرف بالای بنزین در خودروهای سمند، از سال آينده خودروی محلی «سم‌طلا عر ايکس» جايگزين خودروهای سمند خواهد شد. وی اظهار داشت؛ خودروهای محلی به دليل هوشمندی و عدم نیاز به بنزین، بهترين گزينه برای عمليات پليسی هستند. رئیس پلیس، ادامه داد؛ به علت هوشمند بودن و نگهداری از خودروی محلی در اقصی نقاط کشور، ناجا اولويت استفاده را به اين خودرو اختصاص داده است. وی افزود؛ ناجا و خودروی محلی دارای تعامل رو به گسترشی هستند و  با توجه به هوشمندبودن این خودروی محلی، امیدواریم بزودی شاهد ظهور «زورو»های ناجا باشیم.