رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بالاغیرتاً با هم بسازید!
این مطلب که «صد تا مرد می‌توانند با هم از فرصتها استفاده کرده و سازش داشته باشند ولی دو تا زن نمی‌توانند» را بارها شنیده و خوانده بودم اما باور نمی‌کردم تا اینکه هفته‌ی گذشته دسته‌جمعی (چهار خانواده) سفری یک‌روزه به ﺁبگرم محلات رفتیم و در خانه‌ای مناسب و سرسبز مسکن گرفتیم. این خانه دو تا وان‌ بزرگ و تمیز داشت.

ما مردها یکی از وان‌ها را در اختیار گرفتیم و بصورت گروهی از ساعت 1 تا 6 عصر، جوک گفتیم، خندیدیم، کیسه کردیم، از خودمان پذیرایی کردیم و به بهترین نحو از ﺁبگرم بهره بردیم. بعد عصرانه را صرف کرده و پس از ساعتی استراحت ﺁماده‌ی بازگشت شدیم که؛
 
وای ددم! اعلام شد یکی از خانم‌ها هنوز پاش به وان نرسیده. در نگاه اول فکر کردیم که لابد این خانم ایثار کرده و یک‌تنه پذیرایی از خانم‌ها را بر عهده گرفته اما بعدش معلوم شد که نه، از این خبرا نیست، این خانم هنوز نوبتش نرسیده. چرا؟ ها، جواب اینجاست:
 چون خانم‌های محترم راضی نشده‌اند تا بصورت عمومی از وان استفاده کنند در نتیجه هر کدام که مثلاً زرنگ‌تر بوده زودتر وان را اشغال کرده و بقیه‌ را مجبور کرده تا مگس‌ بپرانند، باورت می‌شه!؟

پس؛
خانمهای محترم! بالاغیرتاً با هم بسازید.
چون با ادامه این روش، نیاز به هیچ دشمن دیگری ندارید.