رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خاطره
پاسخ منتظری به سوالات ایزدی در زمینه کتاب خاطرات مهدوی پیرامون:

1.    تشکیل دانشگاه امام صادق (ع) و اساسنامه ﺁن.
2.    تذکرات ﺁقای منتظری در دورانی که قائم مقام رهبری بوده.
3.    علت برکناری از قائم مقامی رهبری.


‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏محقق محترم جناب آقای مصطفی ايزدی دام توفيقه
‏ ‏باسلام و تحيت

‏نامه شما را خواندم، ضمن تقدير از توجه شما به مسائل انقلاب و حوادث‏ ‏گذشته و پيگيری نسبت به آنها يادآور می‎شوم :

‏‏اينجانب جناب آيت الله مهدوی کنی دامت افاضاته را - که از دوستان قديم‏ ‏می‎باشند - فردی متدين، اخلاقی و معتقد به قيامت و حساب و کتاب‏ ‏می‎دانم و لذا احتمالا مطالب نقل شده از ايشان (و نيز برخی ديگر از مطالب‏ ‏اين کتاب) به خاطر فراموشی و عدم مراجعه به اسناد موجود و يا حداقل‏ ‏عدم استفسار از کسانی است که هنوز دست سياست موجب فراموشی آنان‏ ‏نشده است. اينجانب به خاطر مصالحی قصد پاسخ دادن به بسياری از‏ ‏مطالب خلاف واقعی را که عليه من در اين مدت منتشر شده - و اخيرا در‏ ‏قالب خاطره گويی و غيره بر حجم آن افزوده شده است – نداشته‌ام و به‏ ‏حداقل اکتفا کرده‌ام; اما تحريف وقايع و بيان مطالب خلاف از امثال ايشان‏ ‏دور از انتظار و موجب شگفتی و تأسف است. ذيلا به طور اجمال به نکات‏ ‏مورد سؤال می‎پردازم :
ادامه