رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست بندول!
1-  خیلی سعی کردم تا اسمی محترمانه‌ برای این نوع سیاست پیدا کنم اما انصافاً اسمی محترمانه‌تر از «بند دول» پیدا نکردم که برای اختصار در این نوشتار ﺁن را «بندول» می‌نامم.
2-    برای سیاستی که از هر طرفش نگاه ‌کنی بنحوی به دول و یا بندِ دول، متکی شده خداوکیلی چه اسمی بامسّماتر از بندول!؟

گشتم و گشتم، پیدا نکردم
اسمی که باشد بهتر ز بندول

هشتَم و رفتم، سودا نکردم
چون می‌رود ﺁب، بندش ز دودول

عوامل مؤثر در این سیاست: هر عاملی که به موجب ﺁن، حرارت و یا حرکتی در دولِ مسئولینِ خودساخته و محترم ایجاد شود را از عوامل مؤثر در این سیاست دانند و مرجع تشخیص ﺁن، دولِ همان مقام خواهد بود. بطور مثال؛ گاه باشد که با تماشای رقص، هیچ واکنشی اعم از حرارت یا حرکت در دول مقامات ایجاد نگردد و گاه باشد که با دیدن تار موئی، بند دول مقامات در برود.

منافع و مضرات: اجرای این سیاست تاکنون، نه تنها سودی بحال ملت و منافع ملی نداشته که تماماً ضرر بوده اما برای عروسک‌گردان‌های بین‌المللی و دشمنان ایران، سیاستی بی‌هزینه‌ بوده تا به واسطه‌ی ﺁن، مقامات را به بازی بگیرند و سود هم ببرند؛ و البته برای مقاماتِ دول‌سُست هم بهانه‌ی بدی نبوده برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌ها.

راه‌های پیشگیری از مضرات: برای این منظور، مقامات باید سعی کنند در مجامع و مذاکرات مثل ﺁدم رفتار کنند. با این حال اگر جنبه‌ی حیوانی‌شان بر ﺁنها غلبه کرده و احساس می‌کنند که نمی‌توانند دول‌شان را کنترل و مثل ﺁدم رفتار کنند به توصیه‌های زیر عمل کنند:
 
-    سعی کنند کمی تقوای ستیز پیشه کنند طوری که حداقل در مجامع رسمی، با دیدن یک تار مو، بندشان در نرود.
-    قبل از شرکت در جلسات و مذاکرات، با دکتر خود مشورت کنند و با مجوز پزشک از اسپری بی‌هوش کننده‌ی دول استفاده کنند.
-    برای غلبه بر هیزی‌شان، در مجامع از عینک‌ دودی، عدسی چشمی و یا قطره‌ها‌ی تار کننده‌ی دید استفاده کنند.
-    برای غلبه بر صداهای محرک، از گوشی‌های مخصوص استفاده کنند؛ گوشی‌هایی که صداهای زیبا را به صدای انکرالاصوات تبدیل ‌‌کند.
-    در طول مذاکره حواس‌شان فقط به اهداف مذاکره و چگونگی دستیابی به اهداف باشد و از خایه‌مالی، دید زدن و ... پرهیز کنند.

و در پایان: مادامی که اهداف در سایه‌ی «سیاست بندول» قرار گرفته، ﺁش همین و کاسه همین، و حکایت هم‌چنان بر مدار کیش و فیش چرخد؛ چنان‌که به کیشی مذاکره ‌کنیم و به فیشی قهر. و بی‌خیال مسئولیت، اهداف و منافع. و بیچاره ملتی که سیاست و منافعش به دولی بند شده.