رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
حالِ زیبا
ﺁفاق را گردیده‌ام
سال‌های نیکو دیده‌ام
اما
امسال؛ سال دیگری‌ست.
×××

گفتم: «چشم‌هایم زیبا می‌بیند.»
پس از معاینه‌ی چشم‌هایم گفتی: «از این روست که امسال واقعاً زیباست!»
و مراجع رسمی گفتند: «بارش‌ها در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده.»
و  دانستم «غفلت موجب پشیمانی است.»
و چنین شد که راه افتادم؛
آفاق را پیمودم
و
جاهای زیبا دیدم
تا
به این حال زیبا رسیدم.

و به یقین؛
اجازه نخواهم داد چیزی این حال را از من بگیرد حتی وبلاگ‌!
پس؛
تا وقتی که نمی‌دانم کِی باشد ....