رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
هفته وحشت
چارشنبه سوری آغاز جشنهای نوروزی مبارک باد!

در اس.ام.اس‌ها ﺁمده بود که بین علما در مورد زمان حلول چارشنبه‌سوری اختلاف افتاده. عده‌ای از علما، 22 اسفند و عده‌ای دیگر 29 اسفند را چارشنبه‌ی سور اعلام کرده‌‌اند.

آخرین خبرها حکایت از ﺁن دارد که در راستای اجماع، کاهش تفرقه و افزایش ترقه! قرار شده که 22 اسفند، بصورت سورُ‌الشّک برگزار شود و از 22 تا 29 اسفند هفته‌ی وحشت باشد!

این که چرا یک جشن به چنین روزی افتاده که عده‌ای برای پاسداری از ﺁن، ترقه به دست شده‌اند؟ و چرا هفته‌ی «میرنوروز» به هفته‌ی وحشت تبدیل شده؟ دلیلش را اهل فن باید بگویند؛ اما بنظر می‌رسد که این رفتارها طبیعی و ریشه در برخوردهای غلط با چارشنبه‌سوری در سالهای گذشته دارد.

×××
چند نکته برای بهبود شیوه نگارش فارسی