رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ﺁی عمو! بپا نسوزی
زلمای خلیل‌زاد، سفیر ﺁمریکا در عراق، در جریان کنفرانس بغداد، با عباس اوراقچی! فرستاده‌ی ایران، دست داد و چند جمله‌ای هم به زبان فارسی بین‌شان رد و بدل شد. تحلیلگران معتقدند با گرمای این دیدار، مقداری از یخ‌های بین دو طرف ﺁب شده:

زلمای: چطوری عباس قراضه؟ تو کجا، اینجا کجا؟
عباس: نوکرتم رضاجون، یعنی تو خودتی؟

زلمای: ﺁره عباس قراضه، خودمم رضاموتوری.
عباس: بابا ای‌ول، تو رو چه‌جوری کردن نماینده‌ی امریکا؟

زلمای: همون‌جوری که تو رو کردن فرستاده‌ی ایران! یعنی به ما نمی‌ﺁد نماینده‌ی ﺁمریکا باشیم؟
عباس: نوکرتم رضاجون، تو ﺁقائی، سروری، من خاک زیر پاهاتم، غلط کردم، ...

زلمای: بس کن دیگه عباس قراضه، یه چند کلوم دیپلماتیک بلغور کن تا خیلی سه نشده.
عباس: چشم رضاجون! اما من که زبون دیپلماتیکی بلت نیستم.

زلمای: بابا تو چقده خنگی؛ دیپلماتیکی یعنی کتابی و رسمی حرف بزنی، خنگ خدا!
عباس: ها، گرفتم. ﺁقارضا! این بروبچ ایرانی را که در اربیل به اسارت گرفتید، چرا ﺁزادشان نمی‌کنید؟

زلمای: برای اینکه ﺁنها دیپلمات نیستند، ای ﺁقا!
عباس: ولی ﺁنها بلد هستند کتابی حرف بزنند، ای سرور!

زلمای: با این‌حال طبق نظر کارشناسان، ﺁنها دیپلمات نیستند.
عباس: اگر دیپلمات نیستند پس چه هستند؟

زلمای: چه می‌دونم. لابد لوت و لات‌ن دیگه.
عباس: لوطی! از کی، لات و لوت‌ها رو دستگیر می‌کنی؟

زلمای: از وقتی که محله‌شون رو گم کردن!
عباس: نوکرتم ﺁقارضا! این دفعه رو ببخش و مخلصتو حالی کن و بگو امرت چیه که جلسه گذاشتی؟

زلمای: به بروبچ بگو، اولندش پا توی کفش ما نکنن که بد می‌بینن. دومندش پنجه‌بوکس، زنجیر، تیزی و ازین جور چیزا هم این‌ورا نفرستن که ﺁمارش رو دارم. سومندش به منوچ بگو «لیزا» می‌خواد ببینتش، بهش بگو تریپ کنه و یک‌ماه بعد به جای ﺁن‌کارا! بیاد، گاسم که این دختره خوشش بیاد و یخ‌ها ﺁب بشه. منتهاش تا یادم نرفته به منوچ بگو حتماً لباس ضدحریق بپوشه و کپسول ﺁتش‌نشانی هم همراه‌ش باشه چون‌که؛ گرمای این دختره با بقیه فرق داره. این ناکس گرماش اتمی‌یه و سوخت‌ِش هم چهل-پنجاه‌ساله که در حال غنی‌ ‌شدنه! پس؛ ﺁی عمو! بپا نسوزی.

×××
توضیحات:
عباس اوراقچی: عباس عراقچی، فرستاده ایران به کنفرانس عراق