رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بلاگ‌رسی
جهت اطلاع

این وبلاگ بدلیل بلاگ‌رسی سالیانه و خانه‌تکانی تا پایان بهمن‌ماه بروز نمی‌شود.