رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
طرحی که فیس داد
طرح ساماندهی یا همان کنترل سایتها و وبلاگها که از مدتها قبل مطرح بوده، در سال گذشته بطور رسمی در دستور کار دشمنان ﺁگاهی قرار گرفت و امسال در حالی با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که اهالی بلاگ‌ﺁباد با یک نگاه بدان باتفاق متوجه شدند که این طرح قابل اجرا نیست و در نتیجه سرنوشت‌ طرح تا این لحظه چنین شده که ﺁگاهی‌ستیزان بی‌سروصدا وبلاگهای مستاجر را از ﺁن حذف کرده‌اند.
وقتی این طرح که حداقل یک‌سال جلسه و پلوخوری را در کارنامه داشته چنین به یک‌هفته نکشیده رسوا می‌شود، وای به حال طرح‌های یک‌شبه!

این خانه که پیوسته بر ﺁن قفل و دهانه‌ست
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه‌ست:

«یک صفحه‌ی هوم‌پیج، دو پیوند، و ﺁرشیو»
«تیری‌ست فرو رفته به چشمان فلان دیو»

ناچار نشستند، نوشتند؛ روزانه و شامان
«طرحی» که مگر نظم دهد این سر و سامان

طرحی که به پاس‌اش دو سه سالی
کابین زدند، قورمه‌خوران بردند حالی

طرحی که سرانجام بر ﺁن چله گشودند
از خرد و کلان بهر صواب*، مُهر نمودند

طرحی که همو گفت: شود زینت ارشاد
دیدیم چه زود، فیس بداد! از ته ﺁن باد

این بی‌هنران گر چه ندارند هنر، لیک
هر جا که شود قورمه به پا، سامون علیک!


• صواب: درستی، در اینجا منظور تأیید است.