رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
عقب‌نشینی یا ...
دنیای مجازی؛ دنیایی که در عین بی‌سامانی، باسامان‌ترین دنیاست.

بعد از حمله‌ی ناجوانمردانه‌ و همه‌جانبه‌ی وزارت فخیمه به سایتها و وبلاگها؛ به بهانه‌ی ساماندهی ﺁنان، و بدنبالش اعتراضات دسته‌جمعی و اقدامات منسجم و هوشمندانه‌ی بلاگرها، وزارت فخیمه بناچار یک‌‌خانه به عقب‌ برداشت و ثبت اجاره‌نشین‌ها را اختیاری کرد ، چرا؟ چون متوجه شد که لقمه‌‌ای بزرگ‌تر از دهانش را برداشته پس ناچار شده لقمه را تکه‌تکه کند.
ﺁیا این لقمه به ﺁسانی تکه‌‌تکه خواهد شد یا اینکه نه، در پیوندی ناگسستنی اهریمن را خفه می‌سازد؟