رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ساماندهی سایتها و وبلاگها
در ظلّ توجهات دولت عدلیه و پس از کسب رتبه دوم در ساماندهی سایتها و وبلاگها در جهان(اولین کشور چین بوده)، مقرر گردیده از صبح دوشنبه کلیه صاحبان سایت و وبلاگ اعم از مالک و مستاجر به «ستاد ساماندهی سایتها و وبلاگها» در وزارت ارشاد مراجعه و در دو مرحله؛ مرحله‌ی اول: «مشخصات صاحب سایت» و مرحله‌ی دوم: «محتویات سایت» را تا فیها خالدون‌شان ارائه نمایند و ان‌شاءالله اگر مقبول افتاد، سایت و یا وبلاگ‌شان ثبت گردد و متخلفان از این امر، پس از مهلتی دو ماهه «نامعلوم» فرض شده و مسدود خواهند شد.
آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایران در چهار فصل و یازده ماده تهیه شده و ثبت‌شدگان را ملزم به رعایت موادی نموده که جان مواد و جالب‌ترین‌اش این است:
ماده 7: ... بند ش؛ هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات

در تفسیر این بند، کلمات «خلاف شرع و قانون» تا اندازه‌ای شناخته‌شده‌اند مثلاً یک بلاگر می‌داند که من‌بعد با این علامت (؛ وبلاگش مسدود و بر خودش حدّ جاری می‌شود اما از کلمات دیگر و مخالف ضوابط و مقررات، کسی چیزی نمی‌فهمد و نباید هم بفهمد چون اینها را گذاشته‌اند برای گیر دادن به کسانی که هیچ خلاف شرع و قانونی از ﺁنها سر نمی‌زند اما قانونگذار به هر دلیل از ﺁنها خوشش نمی‌ﺁید و باید حالشان را بگیرد.

اجرای طرح


من واقعاً نمی‌دانم دولتی که از ساماندهی قیمت سیب‌زمینی‌های بی‌رگ عاجز است با کدام استدلال می‌خواهد سایتها و وبلاگها را مثلاً سامان بدهد و به خلق‌الله بفرماید چه بنویس، چه ننویس! تو اگر عرضه داشتی سیب‌زمینی را سامان می‌دادی، سایت پیشکش.
و اما پیشنهاد من به بلاگرنماهایی که در ستاد ساماندهی کار می‌کنند این است که با این ستاد کار نکنند اما اگر به هر دلیلی مجبور به این کار هستند، خداوکیلی موقع شروع کار، دستشان را روی سرشان ببرند و سه بار با دو دست، محکم به سرشان بکوبند و بگویند:
«خاک بر سرم! خاک بر سرم! خاک بر سرم!»

برچسب‌ها: