رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پاداش تجاوز
بنابر يادداشت تفاهمی که ميان وزيران دارايی ايران و عراق امضا شده، ايران به دولت عراق یک میلیارد دلار وام خواهد داد. بی‌بی‌سی

ایران:
ﺁماده همه گونه کمک به کشور برادر، عراق هستیم.
عراق: دستت درد نکنه خواهر

ایران:
قابلی نداره داداش؛ اما قول بده دیگه به خواهرت تجاوز نکنی. به جون داداش، جای اون تجاوزت هنوز خوب نشده و درد می‌کنه!
عراق: قول می‌دم؛ ولی تو هم باید قول بدی که کارهای تحریکﺁمیز نکنی!