رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیب‌زمینی و تخم‌مرغ را از فقرا نگیر
ای مدعیان حمایت از فقیر!
ای مدعیان عدالت!

ثروتهای این مملکتِ دارا را
به هر شکلی که دوست دارید
نفله کنید،
حیف و میل کنید،
به نصراله و هنیه و بقیه
بذل و بخشش کنید
و از مردم
و صاحبان واقعی‌اش بگیرید.
اما
اگر فقط یک اپسیلون
دین، غیرت، ﺁزادگی، عرضه، ملیت و یا انسایت دارید
حداقل سیب‌زمینی و تخم‌مرغ را از سفره‌ی فقرا نگیرید.
حتی به قیمت واردات و نابودی تولیدکنندگان این دو محصول.

به پیغمبر!
غم بی‌نوایان رخ‌‌م زرد کرد
×

اي بی‌نوا كه فقر تو تنها گناه تست
در گوشه‌ای بمير كه اين راه راه تست

اين گونه گداخته جز داغ ننگ نيست
وين رخت پاره دشمن حال تباه تست

در كوچه‌های يخ‌زده بيمار و در بدر
جان می‌دهی و مرگ تو تنها پناه تست

باور مكن كه در دلشان می‌كند اثر
اين قصه‌های تلخ كه در اشك و آه تست

در حيرتم كه از چه نگيرد درين بنا
اين شعله‌های خشم كه در هر نگاه تست
[فريدون مشيري]