رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تقدیر از خود
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ﺁقای براتیان، انتصاب ... را بعنوان مدیر کل امور اداری ﺁموزش و پرورش تبریک می‌گوئیم.

متن بالا در اتاق ﺁقای براتیان مدیر کل امور اداری ﺁموزش و پرورش؛ توسط خودش، نوشته شده و امشب در اخبار ساعت 10 شبکه سوم، گزارشی از ﺁن همراه با مصاحبه پخش شد و از این کار به نیکی یاد شد که مثلاً این ﺁقا به میز نچسبیده و ...

به نظر می‌رسد که در این گزارش فقط به شق دوم متن؛ یعنی از ویرگول به بعد، توجه شده بود. من اگر گزارشگر بودم به این ﺁقای براتیان می‌گفتم؛ مرتیکه! ﺁدم که از خودش تقدیر و تشکر نمی‌کنه! در ثانی شاید یک وزیر با عرضه‌ای پیدا شد که بعلتی تو را با پس‌گردنی از این اتاق بیرون انداخت، در این‌‌صورت چه خاکی به سر می‌کنی؟