رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
حقوق بشر؛ فقر
وقتی زورش به فقر نرسید
فقیر را ریشه‌کن کرد؛
اما فقر، بازم ریشه‌کن نشد
و حتی از قبل بیشتر شد
حالا طبقه متوسط،
بیشترشان فقیر شده بودند.
×
توزیع فقر
توزیع ثروت
توزیع فرصت‌های برابر

[به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر؛ فقر]

اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده 1 – همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان مي‌باشند و بايد با يكديگر با روحيه برادری رفتار كنند... ادامه

برچسب‌ها: