رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
عملیات مشکل‌گشا
در حالی که مردم از اقصی نقاط جهان بسادگی با مسئولین کشورمان تماس گرفته و براحتی مشکل‌‌شان را حل می‌کنند، یکی از هموطنان رزمنده، که راهی برای تماس با سرهای سه قوه پیدا نکرده بود بناچار برای مطرح کردن مشکل خود، اقدام به طراحی و اجرای «عملیات مشکل‌گشا» کرد.
هنوز از نتیجه‌ی عملیات و رسیدگی به مشکل این رزمنده خبری اعلام نشده.