رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
دیپلماسی موشه‌کی
مبارزه با موشهامقدمه:

موش یکی از باهوش‌ترین حیوانات‌ است که؛ بر خلاف تصور عموم، پس‌مانده‌ی غذایش را به انسان می‌خوراند.
این موجود، همانطور که هر روزه جهانیان، شاهد هوش و پیروزی‌اش در داستانهای "تام و جری" هستند علاوه بر گربه، انسان را نیز کلافه کرده طوری که در همین تهران با صرف هزینه‌ها و روشهای مختلف و علی‌رغم گامهای زیادی که بسوی شهر بدون موش برداشته شده همچنان در سطح شهر جولان می‌دهد و به نمایش قدرت می‌پردازد.

این نمایش قدرت ﺁنچنان مؤثر بوده که متولیان امر بناچار دست به دامان خارجی‌ها و شیوه‌های بین‌المللی شده‌اند و در ﺁخرین طرح، قرار شده با استفاده از روشهای جدید، و با بودجه‌ای سه میلیارد تومانی، گام جدیدی علیه حیوانات موذی ﺁغاز شود.

بر مبنای طرح جدید؛ موشهای موذی باید با سم‌های کشنده‌تر و تله‌موشهای چسبی قلع و قمع شوند و گربه‌ها و سگ‌های ولگرد نیز در مسکن مناسب ساکن شوند. اما ﺁیا این طرح موفقیت‌ﺁمیز خواهد بود؟

نگاهی به طرح:

1- اسکان گربه‌ها و سگ‌ها از نقاط برجسته و ابتکاری در این طرح محسوب می‌شود بشرطی که برای ﺁن برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد بطور مثال؛ مشخص کنیم که هدف از اسکان، صادرات است یا لت‌وپار کردن ﺁنها و یا اهداف دیگر. و اگر بطور فرض برای صادرات است باید توجه کنیم که این حیوانات در طول اسکان، خوب پروار شوند و از قبل، نیاز کشورهای شرق ﺁسیا و محدودیتهای صادراتی نیز مشخص شود تا این حیوانات روی دستمان خرج زیادی نگذارند هر چند که با استفاده از این طرح، بی‌خانمان‌های عزیز نیز می‌توانند بطور موقت خانه‌دار شوند. چطوری؟ ساده‌ست.‌ این عزیزان می‌توانند با گذاشتن دستها بر روی زمین، بصورت چهار دست و پا راه بروند و با این روش قاطی گربه‌ها و سگ‌ها شده و صاحب مسکن بشوند و البت موقع ورود و خروج از اسکان‌گاه می‌توانند از این شلوارهای "لی" که پاچه‌اش ریش‌ریش شده بپوشند و یکی از پاها را از زانو خم کرده و بجای دُم بالا بگیرند و برای دربان تکان‌تکان بدهند.
به هر حال، این قسمت از طرح، هزینه‌اش بسیار جزئی و در مقابل، سودی سرشار خواهد داشت که علاوه بر فوائدی که تاکنون ذکر شد باعث کارﺁفرینی، خلاص شدن از دست این حیوانات، ارزﺁوری و جهش صادراتی در بخش غیر نفتی می‌شود.

2- نوع و روش مبارزه با موشها از نقاط ضعف در این طرح محسوب می‌شود چون با نگاه به ﺁمارهای ذکر شده در مقدمه‌ و روشهایی که تاکنون علیه موشها استفاده شده می‌توان فهمید که سم‌های کشنده‌تر و تله‌موشهای چسبی برای مقابله با موشهایی که نسبت به سم مقاوم شده‌اند و تله‌موش را می‌‌شناسند چندان مؤثر نخواهد بود. از طرفی باید بپذیریم برای کشوری که رئیس‌جمهورش مشکلات دنیا را حل می‌کند مراجعه به خارجی‌ها ﺁنهم برای مقابله با موش، افت دارد. ناسلامتی ما هر روز یکی از قله‌های پیشرفت را تسخیر می‌کنیم و برای ما عیبه که در مبارزه با موش کم بیاریم.

با این تفاسیر، برای مقابله با موشها، دیپلماسی موشه‌کی را پیشنهاد می‌کنم که بر مبنای ﺁن باید:

- شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران، دست از مبارزه‌ی مستقیم با موشها بردارد و شهرداری، هویت موشها را بعنوان شهروند بپذیرد و یک کرسی از شورای شهر به نماینده‌ی موشها واگذار شود و سپس از موشها خواسته شود تا خودشان، نماینده‌ای را انتخاب و به شورا معرفی کنند.
- به مدت یک هفته، جیره و امکانات ویژه در اختیار نماینده‌ی موشها قرار داده شود طوری که مزایای نمایندگی را با همه‌ی وجود لمس کند و از نماینده‌ی موشها به نماینده‌ی شورا تبدیل شود.
- بعد از یک هفته اعلام شود که تعدادی از موشها به نحوه‌ی انتخاب ایراد گرفته‌اند و برای جلوگیری از هر گونه تقلب می‌بایستی انتخابات، بطور قانونی و مطابق با قوانین شورای شهر برگزار شود.

و خلاصه، کار به تأیید صلاحیت، ﺁمارگیری نفوس و مسکن و سایر مقدمات ‌کشیده شود و بعدش هم که معلومه! با هر روش و شیوه‌ای که دل‌تان خواست می‌توانید موشهای موذی را نابود کنید.

* شناخت و روش مبارزه با موشها