رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تخم‌مرغ‌‌ها را ﺁخر پاییز می‌شمارند‌
از چند روز قبل که قیمت تخم‌مرغ به یک‌باره از 50 به 80 تومان رسید دانستم که سیاستهای تخمی به نتیجه رسیده و باید منتظر تخم‌گذاری‌های پی در پی باشیم، هر چند که طبق قاعده و در اواخر پاییز، جوجه‌ها را می‌شمارند نه تخم‌‌مرغ‌ها را.

حوشبختانه امروز با افتخار اعلام شد که فدراسیون فوتبال با کمی درد، تخم‌گذاری کرده و تا اطلاع ثانوی بایستی روی تخم‌ها بخوابد. مبارکه!