رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
فکر خوب
بعد از کارهای بچه‌گانه‌ی یک فرد در بلاگ‌آباد که متاسفانه با خودخواهی و سوءاستفاه از نام بلاگ‌آباد،‌ تصویری زشت از مجموعه وبلاگ‌های پارسی را به نمایش گذاشته و در آخرین گندش (نحوه داوری مسابقه دویچه‌وله) نیز موجب اعتراضات گسترده‌ی بلاگرها شد، بلاگرها به فکر افتاده‌اند تا با ساز و کاری مبتنی بر خرد جمعی، از بین خودشان داورانی را انتخاب کنند تا هر ساله همزمان با جشن تولد وبلاگ‌های پارسی، وبلاگ‌ِ سال نیز معرفی شود که بنظرم فکر خوبیه و با نظرات جمعی بلاگرها، عالی هم خواهد شد.