رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست استحماری
به حسنکِ راستگو گفتند: چرا آبادی را بدون اعلان فبلی، سه روز تعطیل کردی؟ گفت:

1- چون در ولایت‌مان، صادراتِ غیر پشمی حداکثر 9 دلار شده و 10 برابر این مبلغ را، صادرکنندگان وام گرفته‌اند و پس نمی‌دهند.
2- چون دزدها از صبح در گردنه خیمه زدن و پیغامهای بد بد می‌فرستن. پس عجالتاً به سه روز فرصت و بی‌خبری در ولایت نیازه!
3- چون بهره‌وری در ولایت، حداکثر 20 دقیقه است و کار نکردن بهتر از کار کردنه [هزینه‌ش کمتره]
4- ... و ...

گفتند: فرمایش صحیح، حالاچرا زودتر این تعطیلی را اعلام نکردی تا مردم تکلیف‌شان را بدانند و بتوانند برای این چند روز برنامه‌ریزی کنند؟
گفت: چون بر‌‌نامه‌ریزی از سیاستهای استکباریه.
گفتند: خب، حالا این بلاتکلیفی چه جور سیاستیه؟
گفت: این که معلومه. بلاتکلیفی از سیاستهای استحماریه!