رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نابُرده گنج، رنج میسر نمی‌شود
تونلی که سارقان کنده‌اند نقل می‌کنند که در امردادماه سال جاری، تعدادی از سارقان با همراه داشتن نقشه و دستگاه‌های پیشرفته؛ از دو جهت و از عمق 10 متری در زیرزمین، بسوی دفینه‌ای در حوالی میدان اعدام، حفاری نموده و در مدت‌زمانی دو ماهه، یک‌ونیم کیلومتر تونل کنده و به گفته‌ی بازپرس، دفینه را برده‌اند.
به نقل از ناقلان، این اواخر، با دخالتِ همسایه‌ای فضول، گنج‌بُرده‌گان را رنجی وافر میسر گشته و از آنجا که رنج؛ پس از گنج، بر خلافِ موازین بوده، این نقل بعرض شاعر رسید و بدین طریق، شاعر از لزوم اصلاحاتِ شعری در هزاره‌‌ی سوم آگاه شده، فرمود:

نابُرده گنج، رنج میسر نمی‌شود*
مزد آن گرفت جان برادر که «رانت» خورد**

×××
* یعنی اینکه اگر گنج را نبرده بود هرگز به رنج نمی‌افتاد حتی اگر دو سال یا دو قرن تونل‌کندن طول می‌کشید.
** یعنی اینکه بدون رانت، حفر این تونل؛ در آنجای تهران، غیر ممکنه! نه برار؟