رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بلاگر، بلاگرتر
وبلاگ‌نویسان همه «بلاگر»اَند منتها بعضی‌ها «بلاگرتر»اَند.

«بلاگر»؛ یعنی کسی که در وبلاگ مطلب می‌نویسد اما «بلاگرتر»ها را ظاهراً باید بگردیم و ببینیم چه کسانی هستند.

بر حسب آخرین مطالعات:
«بلاگرتر»ها!؛ یعنی کسانی که وبلاگ بنویسند و نوشته‌هایشان دارای این خصوصیات باشد:

- تر و تمیز و شیک و پیک
- تر و خیس، آب‌کشیده، نمور و نم‌داده
- تر و تازه، ترد

توجه: اگر کسی خودش را «بلاگرتر» می‌داند اما جزو این بلاگرترها نیست، بنظرم نباید زیاد ناراحت نشود چون بی‌شک جزو بلاگرتِرهاست که آنهم در ظاهر چندان تفاوتی با قبلی ندارد جز یک حرکتِ ناقابل«-» که اشتباهاً بجای بالا از پایین در رفته!

میان لاگِ ما تا لاگِ برتر
تفاوت نیست جز یک تر، و یا تِر

برچسب‌ها: