رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
جمهوری موزی
رسانه‌های دولتی پاکستان گزارش دادند که رئیس جمهوری این کشور شایعات مربوط به کودتا علیه خود را رد کرده و گفته کشورش جمهوری موزی نیست.

پرویز مشرف: کشورم، جمهوری موزی نیست.
- اگر کشورت جمهوری موزی نیست پس خودت؛ هفت سال قبل، چطور رئیس‌جمهور شدی؟

×××
• جمهوری موزی به کشورهایی اطلاق می شود که از نظر سیاسی متزلزل هستند و اقتصاد آنان تک محصولی است.