رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تولد وبلاگ پارسی
پیشاپیش، فرا رسیدن پنجمین سالگرد تولد وبلاگهای پارسی خجسته بادبرچسب‌ها: