رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
یادم باشد
دیروز فرصتی شد تا نگاهی به آرشیو وبلاگم بیندازم و بعضی مطالب را صرفاً در جایگاه خواننده بخوانم. تا جایی که به من مربوط می‌شود تا این لحظه راجع به هیچ بلاگری مطلب ننوشته‌ام مگر آنکه به وبلاگش لینک داده‌ام، ولی با این‌حال:

سعی می‌کنم؛
«چیزی ننویسم که ندانسته بلاگری را برنجانم»