رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نظام اطلاع رسانی
به نظرم این نوشته تصویری دقیق از سیستم اطلاع‌رسانی در ایران را در حال حاضر نشان داده است. و در موردی که می‌گوید:
«من گمان ندارم كه سران يك كشور قادر باشند بدون يك نظام اطلاع رساني قابل اتكاء و قابل اعتماد تصميم درستي بگيرند. همينطور بر اين باور نيستم كه افكار عمومي مردمي كه از دستيابي به اطلاعات صحيح و دقيق محروم‌اند، به پشيزي بيارزد.»
معتقدم که:
در سیستمهای مبتنی بر بازارهای سرپوشیده، سران و فقط سران بایستی تا حد امکان از امورات باخبر باشند تا بتوانند با استفاده از «تله‌ویزیون»، «بازارگرمی»، «فریب» و امثالهم مشتری را از حق انتخاب محروم و در مواردی حتی به «بازارسیاه» کشانده با حداکثر سود سرکیسه کنند.