رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
معیار گرانی
• رئیس‌جمهور: یک مشت آدمی که خود را اقتصاددان میدانند، این روزها به دروغ فریاد می‌زنند که گرانی در کشور است.
تشکیل سه کمیته ویژه برای مبارزه با گرانی / اگر گرانی نیست پس این کمیته‌ها برای چیست؟
×××
حکما گویند چار کس از چار چیز برنجد. سلطان از انتقاد، خرافه‌پرست از آگاهی، پولداراز گدای سمج و ناپاک از محتسب و آن که حساب پاک است از محاسب چه باک است؟
××
حکایت کنند گروهی از کارشناسان اقتصادی از گرانی و تورم خبر داده و از حیث دلسوزی یا ثبت در تاریخ یا چه و چه، نظرشان را بیان، موجبات رنجش خاطر سلطان را فراهم، به نحوی که سلطان سخت برآشفته و آنان را با «مشت»، و «دروغ» خطاب فرموده، و یحتمل گزک بدست جنتی و سعید داده و....
الغرض این بحث در افواه شایع و مقاماتِ عدالت‌خواه، بناچار کنفرانسی با موضوع«گرانی؛ است یا نیست» برگزار و اندیشمندانی از سودان، بورکینافاسو، سومالی و افغانستان+ متخصصان اتم؛ که حضورشان از مسلمات بوده، در این کنفرانس شرکت و در باب گرانی سخن رانده؛ در خلال بحث، دهانی شیرین و شکمی از عزا درآورده و در پایان با صدور قطعنامه‌ای اعلام گردیده: «گرانی در کشور نیست».
×
«گرانی در کشور نیست.»
گویند کارمندی چو این سخن بشنید از حال برفت. آب به صورتش پاشیدند، چشم گشود. آب‌قند دادندش. به سخن درآمد که من از راه علم و عقل هیچ نگویم. همین قدر دانم که از پار، دو سوراخ بر کمربندم گشته اضافه، و خیل نسوان را منتظر بر یک اشاره!
بس گرسنه خفت و كس ندانست كه كيست
بس جان به لب آمد كه بر او كس نگريست*
---------------------------------------
• سعدی علیه‌الرحمه